Interesanti

Kas ir multimediji un kur tos izmanto

Tehnoloģiju straujā attīstība ir ļoti lielā mērā ietekmējusi visdažādākās darbības sfēras un jomas, tajā skaitā mārketingu. Mūsdienās ir teju nepiespējami piesaistīt pašu mērķauditoriju savam uzņēmumam un tā sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tikai un vienīgi tradicionālās plašsaziņas formas, kā, piemēram, reklāmas drukātajos medijos vai televīzijā. Daudz lielāka nozīme masu komunikācijā mūsdienās ir interneta videi un visām tās sniegtajām iespējām. Liela daļa potenciālo klientu informāciju par uzņēmumu nereti gūst tieši no uzņēmumu mājaslapām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi prast izveidot pārdomātu, ērti lietojamu mājaslapu ar plašu, daudzveidīgu un viegli uztveramu informāciju. Vislabāk to var panākt, izmantojot dažādus multimediju failus. Kāda tieši ir multimediju nozīme uzņēmumu mārketingā un kā to izmantot uzņēmumu mājaslapu veidošanā?

Pirmkārt, multimediju lietošana padara sniegto informāciju vieglāk uztveramu. Lai kāda arī nebūtu uzņēmuma darbības sfēra, būs daudz vienkāršāk komunicēt ar saviem potenciālajiem klientiem, izmantojot ne vien tekstu, bet arī grafisko, audio un vizuālo informāciju. Garus produktu un pakalpojumu parakstus var aizstāt viens video vai grafiskais fails, kas piesaistīs daudz lielāku uzmanību un spēs to arī noturēt. Mūsdienās cilvēkus vairs nevar ieinteresēt vien ar tradicionālajām komunikācijas formām, tieši tāpēc, ka tās ir grūti uztvert. Neviens negribēs lasīt nebeidzami garus aprakstu un citu tekstuālo informāciju. Daudz labprātāk potenciālais klients noklausīsies audio failu vai noskatīsies video, tāpēc noteikti informāciju ir jāsniedz arī šādās formās.

Otrkārt, interesanta vai interaktīva informācija daudz biežāk tiek nodota tālāk. Piemēram, ja uzņēmums izveido videoklipu, kas ir ne vien informatīvs, bet arī izklaidējošs un interesants, pastāv ļoti liela iespēja, ka tas pēc noskatīšanās tiks nodots tālāk plašākai auditorijai. Tas ir vislabākais veids, kā popularizēt savu uzņēmumu neko nedarot. Informācija izplatīsies pati no sevis un arvien jauni mājaslapas apmeklētāji un uzņēmuma klienti vēlēsies patērēt multimediju informāciju, ko sniedz uzņēmums. Lai tas notiktu, ir jāpatur prātā, ka multimediju failiem ir jābūt patiešām oriģināliem un aizraujošiem.

Treškārt, multimediju faili paaugstina mājaslapu popularitāti dažādos meklēšanas rīkos. Ja multimediju faili tiek papildināti ar trāpīgiem atslēgas vārdiem, varat būt pārliecināts, ka jūsu mājaslapa uzpeldēs meklēšanas rīku pirmajās lapās. Tas ir ļoti būtiski jebkuram uzņēmējam, jo potenciālie klienti vispirms apmeklēs tieši jūs mājaslapu un tikai pēc tam pievērsīsies konkurentu lapām, kas sarakstā atradīsies krietni zemāk (ja vien arī konkurenti aktīvi neizmantos dažādu multimediju informāciju). Tā ir neatsverama konkurences priekšrocība mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

Tā vietā, lai koncentrētos uz mājaslapas aizpildīšanu ar dažāda veida tekstuālo informāciju, padomājiet par daudz efektīvākajām alternatīvām. Mūsdienās multivide ir teju neierobežota. Mājaslapās var tik ievietoti gan audio, gan video, gan grafiskie gan interaktīvie faili, kas potenciālajiem klientiem liks daudz augstāk vērtēt jūsu uzņēmumu un daudz ātrāk un vienkāršāk saprast, ko tieši piedāvājat un gribat pavēstīt saviem klientiem. Mūsdienās multimediji jau sen vairs nav lieks slogs mājaslapai vai īpaša ekstra, tā ir nepieciešamība, lai padarītu mājaslapu pievilcīgu un apmeklēšanas vērtu.

Ko dara multimediju dizaina speciālists?

Mūsdienās multimediju izmantošana visdažādākajiem projektiem kļūst arvien populārāka. Arvien vairāk tiek dažādoti informācijas nodošanas veidi, lai pamata ziņojuma nodošanu padarītu maksimāli efektīvu, tomēr, nepietiek ar to vien, ka multimediji vispārīgi tiek izmantoti. Svarīgi ir tas, lai tie būtu arī pārdomāti, spētu veiksmīgi nodot vajadzīgo vēstījumu, kā arī būtu oriģināli un tiem būtu arī veiksmīgs dizains. Lai to panāktu, nereti tiek pieaicināti multimediju dizaina speciālisti, kas zina, kā multimedijus izmantot savā labā. Ko tad īsti dara multimediju dizaina speciālists un kas viņam ir jāprot?

Kopumā multimediju veidošanā piedalās ļoti daudz dažādu speciālistus, atkarībā no multimediju lietošanas mērķa un izstrādes specifikas. Multimediju dizaina speciālisti arī piedalās multimediju veidošanā un viņu pārziņā ir tieši dažādu multimediju projektēšana un praktiskā izstrāde. Tas nozīmē, ka multimediju dizaina speciālisti plāno un izstrādā multimediju produktus vai atsevišķas produktu daļas, kas ir estētiski, funkcionālus, komunikatīvi, ekonomiski un citādās ziņās veiksmīgi. Lai to panāktu, ir svarīgas ne vien paša multimediju dizaina speciālista prasmes un kompetences, bet arī veiksmīga sadarbība ar citiem multimediju speciālistiem, kas viņu izveidotos produktus vai to daļas spēs veiksmīgi integrēt kopējā projektā.

Praktiski multimediju dizaina speciālists veic dažādu mediju (teksta, attēlu, 2d un3d grafikas, animācijas, video, audio u.c.) integrēšanu, lai beigās varētu izstrādāt produktu (prezentācijas, animācijas, interaktīvās reklāmas u.c.). Lai to paveiktu multimediju dizaina speciālistam ir jāprot strādāt ar dažādām mediju veidošanas un apstrādes ierīcēm, kā, piemēram, digitālo foto un video kameru, skeneri, printeri, 3d programmām, foto apstrādes programmām, multimediju atskaņošanas programmām, dažāda veida datortehniku utt.

Tomēr multimediju dizaina speciālistam nepietiek vien ar dažādām tehniskām prasmēm un zināšanām informāciju tehnoloģijās. Multimediju dizaina speciālistam ir jābūt radošam, inovatīvam, mākslinieciskam, kā arī viņam ir jāpiemīt sava veida psihologa talantam. Multimediju produktiem ir jābūt ne vien pareizi izstrādātiem, bet tiem ir arī jāspēj piesaistīt auditoriju un veiksmīgi to uzrunāt, lai īstenotos medija izmatošanas sākotnējie nolūki. To var panākt vienīgi izveidojot patiešām oriģinālu, estētisku, veiksmīgu multimediju produktu, kas spēj uzrūnāt tā patērētāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību. Multimediju dizaina speciālistam ir jāsaprot, kas varētu piesaistīt auditoriju un tas jāizmanto.

Multimediju dizaina speciālisti var strādāt gan individuāli, gan konkrēta uzņēmuma vai organizācijas interesēs. Tās var būt, piemēram, mājas lapu dizaina komercsabiedrības, sabiedriskās iestādes, reklāmas aģentūras, izdevniecības utt. Neatkarīgi no darba vietas un darba struktūras tajā, multimediju dizaina speciālistam ir jāprot gan individuāli veikt savus darba pienākumus, gan strādāt komandā, lai viss kopējais projekts būtu veiksmīgs un apmierinātu klientu. Tā kā multimediju popularitāte aug, multimediju dizaina speciālista profesija ir ļoti pieprasīta un perspektīva.

Kas ir multimediji?

Cilvēki informāciju uztver ar piecām dažādām maņām. Tas, cik ilgi un detalizēti cilvēks atcerēsies uztverto informāciju lielā mērā ir atkarīgs no tā, kura maņa tiek izmantota informācijas uztveršanai. Katram cilvēkam informācijas uztvere var atšķirties, taču pamatā cilvēki atceras aptuveni 20% no tās informācijas, ko redz un 30% no tās, ko dzird. Ja abas maņas tiek apvienotas, proti, informācija tiek pasniegta gan vizuāli, gan skaņas veidā, cilvēks var atcerēties ap 45% no visas informācijas, bet ja cilvēks arī šajā informācijas uztveršanas procesā aktīvi iesaistās pats, piemēram, veicot dažādus uzdevumus informācijas uztveršanas procesā, viņš var atcerēties ap 70% no visas informācijas. Tātad, apvienojot dažādas informācijas attēlošanas sistēmas, ir iespējams panākt, ka cilvēki daudz efektīvāk uztver sniegto vēstījumu. Tieši tāpēc, arvien plašāk komunikācijā tiek izmantoti multimediji.

Multimediji ir informācijas attēlošanas sistēma ar vairāk nekā vienas vides palīdzību. Tas nozīmē, ka papildus tradicionālajam informācijas pasniegšanas jeb komunikācijas veidam – tekstuālajai informācijai – tiek izmantota arī grafiskā, audio, video un interaktīvā informācija. Šie komunikācijas veidi var tikt savā starpā kombinēti, padarot kopējo informācijas apjomu vieglāk uztveramu un efektīvāku vajadzīgā vēstījuma nodošanai.

Multimediju izmantošana dažādās jomās ir kas samērā jauns. Līdz pat deviņdesmito gadu vidum multimediji netika plaši izmantoti. Kaut gan dažādas multimediju formas pastāv jau sen, tā laika ierīces nebija piemērotas pilnvērtīgai multimediju failu veidošanai un translēšanai. Līdz ar datorzinātņu attīstību, attīstījās ari multimediju lietošanas iespējas. Multimediji kļuva arvien populārāki un mūsdienās multimediju izmantošana ir ne tikai priekšrocība, bet pat standarta nepieciešamība visdažādākajās jomās, jo īpaši mājas lapu un blogu veidošanā.

Lai varētu uztvert multimedijus un tos patērēt, ir jāizmanto multimediju lietošanas ierīces. Tās ir dažādas datorizētas ierīces, kas ietver dažādus multivides līdzekļus. Plašāk izmantotie multivides līdzekļi ir sekojoši:

  • Optiskais diskdzinis audio un video disku atskaņošanai
  • Skaļruņi un citas audio izejas audio informāciju saturošu failu atskaņošanai
  • Mikrofons audio informācijas izveidei
  • Tīmekļa kamera video informācijas izveidei
  • Multivides programmatūra (piemēram, Windows Media Player) multimediju failu atskaņošanai
  • Atsevišķas multivides pogas (piemēram skaņas maiņas pogas) ērtai multimediju failu patērēšanai u.c.

Multimediju ierīcēm nav obligāti jāsatur visi minētie multivides līdzekļi, taču tiem ir jāapvieno daudzfunkcionāla informācijas vide. Visbiežāk multimediji tiek patērēti izmantojot personālos datorus, viedtālruņus, multivides magnetolas un citus multivides atskaņotājus.

Multimediji mūsdienās tiek izmantoti ļoti plaši. Tradicionālās satura formas, kā piemēram, drukāts vai digitāls teksts, vairs nespēj ieinteresēt auditoriju. Multimediji sniedz iespēju daudz atraktīvākā, interaktīvā veidā pasniegt informāciju, kas cilvēkus piesaista daudz vairāk. Multimediji dod iespēju uztvert pasniegto saturu daudz vienkāršāk. Reizēm video faili, audio faili, grafikas un animācijas spēj pavēstīt daudz vairāk nekā nebeidzami gari teksti, tabulas, diagrammas utt. Tieši tāpēc, multimediji tiek integrēti gan mārketingā, gan izglītībā, gan izklaidē gan daudz kur citur.

LTVarhivs
LTVarhivs ir portāls, kas veltīts interesantām un aizraujošām ziņām.

Related Posts

popularakas kazino speles

Latvijā populārākās online kazino spēles

Lai gan cilvēki pārsvarā apzinās, ka kazino spēles ir izklaides iespēja ne naudas pelnīšanas avots, kazino spēlēm ir sava maģija, kura tajās liek atgriezties ne tikai latviešiem, bet…

kazino iesacejiem

Vai kazino iesācējs var laimēt lielo džekpotu?

Spēlēt kazino pirmo reizi var būt ļoti krāšņa un bailīga pieredze, neatkarīgi no tā vai spēlējat klasiskajā vai tiešsaistes kazino. Patiesībā tiešsaistes azartspēles var būt vēl biedējošākas nekā…

Padomi, kā padarīt Bingo spēles jautrākas

Bingo ir spēle, kas piedāvā milzum daudz azarta, taču ir veidi, kā padarīt šīs spēles spēlēšanu par vēl aizraujošāku piedzīvojumu. Pievienojieties mums, lai mēs aplūkotu piecus vienkāršus padomus,…

rigas mikrorajoni

Rīgas mikrorajonu vēsture

Rīgas centrs ir Vecrīga – skaista un iecienīta vieta. Taču pilsēta aug un attīstās, arī iedzīvotāju ir vairāk, un visiem ir kaut kur jādzīvo. Tāpēc sāka būvēt dažādus…

videospeles

Kā videospēles ir mainījušas mūsu savstarpējo komunikāciju?

Atšķirībā no vairuma citu izklaides platformu videospēles var savienot dažādu izcelsmju un uzskatu cilvēkus. Kad cilvēki iesaistās jebkāda veida spēlē, viņiem tiek lūgts pieņemt perspektīvu, kas viņiem varētu…

multimediju riki

Multimediju veidošanā izmantojamās programmas

Mūsdienās informācijas pasniegšanā ļoti liela nozīme ir multimediju izmantošanai. Vienkāršu, vienveidīgu informācijas saturu nereti uztvert ir ļoti grūti, turklāt tam nav iespējams ilglaicīgi piesaistīt uzmanību. Lai piesaistītu auditoriju…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *